V současné době je na trhu k dostání Preexpoziční profilaxe, tzv. PrEP. Jedná se o léčivo určené pro orální podání, jehož užíváním lze zabránit přenosu HIV. Máte-li o PrEP zájem, poraďte se se svým lékařem. Nicméně i zde platí, že užívání PrEP není bez rizika

V současné době je na trhu k dostání Preexpoziční profilaxe, tzv. PrEP. Jedná se o léčivo určené pro orální podání, jehož užíváním lze zabránit přenosu HIV. Máte-li o PrEP zájem, poraďte se se svým lékařem. Nicméně i zde platí, že užívání PrEP není bez rizika