Materiáy z ananasových zbytků využívá např. Hugo Boss

Materiáy z ananasových zbytků využívá např. Hugo Boss