Kromě cvičení chtějí senioři navazovat kontakt s ostatními a také být v přírodě

Kromě cvičení chtějí senioři navazovat kontakt s ostatními a také být v přírodě