Pravdou ale je, že způsoby navazování blízkého kontaktu se promítají i do navazování vztahů partnerských

Pravdou ale je, že způsoby navazování blízkého kontaktu se promítají i do navazování vztahů partnerských