Výzkum a vývoj mužské antikoncepce probíhá od 70. let

Výzkum a vývoj mužské antikoncepce probíhá od 70. let

Zdroj: Wiki