Finální plating zahrnuje také posypání speciálním druhem soli

Finální plating zahrnuje také posypání speciálním druhem soli