Samotný masný průmysl je ale do jisté míry kontroverzním odvětvím

Samotný masný průmysl je ale do jisté míry kontroverzním odvětvím