Majitele také náležitě poučí

Majitele také náležitě poučí