jak se ukazuje, ekologie je prý spíše ženská doména

jak se ukazuje, ekologie je prý spíše ženská doména