Lze se také setkat s muži, kteří mají k protějšku - ať už ženě, či muži - poměrně ambivalentní vztah na hranici lásky a nenávisti

Lze se také setkat s muži, kteří mají k protějšku - ať už ženě, či muži - poměrně ambivalentní vztah na hranici lásky a nenávisti