5/6
V aukci bylo i dílo zahraniční tvůrců, zde obraz Gustave Loiseaua Útesy v Étrat

V aukci bylo i dílo zahraniční tvůrců, zde obraz Gustave Loiseaua Útesy v Étrat