Motivací k nevěře může být touha po znovunalezení sebehodnoty a seběvědomí...

Motivací k nevěře může být touha po znovunalezení sebehodnoty a seběvědomí...