Vousy také zvyšují atraktivity - muži s několikadenním strništěm jsou ideální na jednorázový úlet, ti s plnovousem spíše pro dlouhodobý vztah

Vousy také zvyšují atraktivity - muži s několikadenním strništěm jsou ideální na jednorázový úlet, ti s plnovousem spíše pro dlouhodobý vztah