Na jeho podporu se vzedmula vlna i na sociálních sítích

Na jeho podporu se vzedmula vlna i na sociálních sítích