Nezřídka ženy na úkor vlastního zdraví pečují o muže - i proto se samy nakonec dožívají nižšího věku a jsou více fyzicky i duševně vyčerpané než ženy, které žijí samy

Nezřídka ženy na úkor vlastního zdraví pečují o muže - i proto se samy nakonec dožívají nižšího věku a jsou více fyzicky i duševně vyčerpané než ženy, které žijí samy