Schopnost prezentovat vše mnohem lákavěji, mají spíše muži

Schopnost prezentovat vše mnohem lákavěji, mají spíše muži