U pohovorů obvykle více bodují ti, kdo umí své schopnosti "prodat" (bez ohledu na to, jaké ve skutečnosti jsou)

U pohovorů obvykle více bodují ti, kdo umí své schopnosti "prodat" (bez ohledu na to, jaké ve skutečnosti jsou)