Možnosti chemsexu jsou velmi rozmanité, v ČR je populární sex-drogou pervitin, v UK kokain

Možnosti chemsexu jsou velmi rozmanité, v ČR je populární sex-drogou pervitin, v UK kokain