Stihla ji však drobně poranit

Stihla ji však drobně poranit