Mnozí mladí mají obavy, že se s partnerem pouze "spokojili"

Mnozí mladí mají obavy, že se s partnerem pouze "spokojili"