Často se stylizují do "mužných farmářů" či dřevorubců

Často se stylizují do "mužných farmářů" či dřevorubců