I proto, že lidé nenacházejí protějšky, jsou na vzestupu také sexuální roboti

I proto, že lidé nenacházejí protějšky, jsou na vzestupu také sexuální roboti