Ženy se při rozhodování, zda užít ochranu, či nikoliv, řídí tím, nakolik chtějí muži "vyjít vstříc"

Ženy se při rozhodování, zda užít ochranu, či nikoliv, řídí tím, nakolik chtějí muži "vyjít vstříc"