Chudším pivo často nahrazovalo jídlo

Chudším pivo často nahrazovalo jídlo