Knihovny archivují knihy a denní tisk, archivovat internet je ale náročné, snaží se o to jen některé neziskovky

Knihovny archivují knihy a denní tisk, archivovat internet je ale náročné, snaží se o to jen některé neziskovky