V případě mužů je pak časté také užití zbraně

V případě mužů je pak časté také užití zbraně