Bohužel, současní "bojovníci za práva mužů" mají oprávněnou pověst negativistických a agresivních misogynů

Bohužel, současní "bojovníci za práva mužů" mají oprávněnou pověst negativistických a agresivních misogynů