Změna pohlaví je náročná nejen z hlediska lékařského, ale také administrativního

Změna pohlaví je náročná nejen z hlediska lékařského, ale také administrativního