Obsáhlá diskuse se v USA vede také okolo užívání toalet translidmi

Obsáhlá diskuse se v USA vede také okolo užívání toalet translidmi