O pozornost mužů i žen nemá nouzi...

O pozornost mužů i žen nemá nouzi...