Kromě zdraví a rodiny je lepší nechat starosti o vše ostatní odplynout

Kromě zdraví a rodiny je lepší nechat starosti o vše ostatní odplynout