Bez ohledu na rozličná obvinění, Jackson se nesmazatelně vepsal do hudební historie

Bez ohledu na rozličná obvinění, Jackson se nesmazatelně vepsal do hudební historie