5/6
Terénní rpacovníci také učí uživatele správné (bezpečné) aplikaci

Terénní rpacovníci také učí uživatele správné (bezpečné) aplikaci