Všechny formy tělesných modifikací je však třeba odlišovat od projevů klinického sebepoškozování

Všechny formy tělesných modifikací je však třeba odlišovat od projevů klinického sebepoškozování