Jak je možné, že na Mauriciu dochází k tak harmonickému soužití mnoha kultur a náboženství?

Jak je možné, že na Mauriciu dochází k tak harmonickému soužití mnoha kultur a náboženství?