Velkým kulturním šokem jsou často obrovské davy a neohleduplnost lidí na ulicích v Číně

Velkým kulturním šokem jsou často obrovské davy a neohleduplnost lidí na ulicích v Číně