Studie evokuje, že atraktivní lidé jsou celkově v sexuální oblasti tolerantnější a otevřenější

Studie evokuje, že atraktivní lidé jsou celkově v sexuální oblasti tolerantnější a otevřenější