Někdo shromažďuje odpad technologický

Někdo shromažďuje odpad technologický