Pouze organizovanost a přehlednost pak člověku přináší klid

Pouze organizovanost a přehlednost pak člověku přináší klid