Koncept však může narazit při prvním střetu s vnější realitou

Koncept však může narazit při prvním střetu s vnější realitou