Posádka Challengeru nastupuje do raketoplánu. Ten 73 sekund po startu vybuchne

Posádka Challengeru nastupuje do raketoplánu. Ten 73 sekund po startu vybuchne