"Myslíte, tedy jste?"...jen aby...

"Myslíte, tedy jste?"...jen aby...