Může někdy v kolektivu tolika mužů vypuknout ponorková nemoc?

Může někdy v kolektivu tolika mužů vypuknout ponorková nemoc?