4/5
Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul...

Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul...