E-shop

LUI ÚSPĚCH

3D1TØR14L

Nápad na vydání, jehož obsahem budou především příběhy lidí z komunity, kteří uspěli i přesto, že měli posunutou startovní čáru, se zrodil během našeho povídání se Zuzanou Filipovou, manažerkou komunikace Moneta Money Bank. Se Zuzkou jsme si povídali o tom, jak Moneta napravuje státem vytvářenou nerovnost, v jejímž důsledku nemají LGBT+ zaměstnanci nárok na čerpání stejných výhod jako jejich heterosexuální kolegové. Celý rozhovor naleznete na stránkách předešlého vydání EVOLUITION (k zakoupení na lui.cz/eshop), případně si jej můžete přečíst také na lui.cz po zadání hesla Moneta do vyhledávání. Během rozhovoru Zuzka uvedla, že to, co ji zajímá a co ji inspiruje, jsou právě příběhy gayů, leseb, bisexuálů, transgender lidí a dalších sexuálně nekonformních jedinců, kteří uspěli v tom, čemu se věnují. Vycházela přitom z předpokladu, že uspět ve světě, který může (ale také nemusí) LGBT+ jedincům komplikovat cestu životem, je náročnější, a tudíž také inspirativnější a motivující.

 

V současné době procházíme obdobím, v jehož sledu událostí se odehrává mnoho politických i společenských diskuzí. Jednou z nich je mediálně nepřehlédnutelná debata týkající se zřízení institutu manželství pro všechny. Institutu, o němž se Zuzka nepřímo zmiňovala a jehož schválení by LGBT+ zaměstnancům poskytlo stejné výhody, jako mají lidé žijící v heterosexuálních svazcích. Jak již bylo nesčetněkrát řečeno, manželství pro všechny by nikomu nic neubralo, pouze by několika stovkám tisíců lidí zpřístupnilo jistoty, o kterých si v tuto chvíli můžeme nechat jen zdát. Dosažení úspěchu, jehož předmětem by se v dohledné době mohla stát legislativní změna tolik významná pro českou queer komunitu, se zdá být na dosah, ačkoliv její průchodnost místy ztěžují některá nevkusná vyjádření vrcholných politických představitelů této republiky a dvěma politickými stranami hlásané tradiční hodnoty, které jsou ovšem tradiční pouze v myslích jejich představitelů (případně jejich poradců) nebo na papíře. V reálném světě takto pevně vymezené vzorce chování prakticky neexistují a neměli bychom tiše přihlížet stále hlasitější snaze o jejich ukotvení do české, víceméně liberálně smýšlející společnosti, která ve větší míře opouští tradiční chápání genderových rolí a je akčně naladěná na vlnu rovnosti a společenské rozmanitosti, jíž se inspiruje v progresivní části světa, kterou jsme si kolektivně zvykli označovat jako Západ. 

 

Osobně jsem přesvědčený o tom, že k finální obhajobě manželství pro všechny dříve nebo později v této roklině dojde. A bude to pro nás pro všechny obrovský úspěch, historický milník, jímž se Česko nesmazatelně přikloní ke svobodné části světa. Ještě než se tak ale stane, je nutné vést na toto téma celospolečenskou debatu, přesvědčovat, argumentovat a ukazovat, že nejsme o nic horší nebo lepší než většinová společnost. Že máme stejná přání a touhy jako kdokoliv jiný. Že prostě toužíme pouze po zrovnoprávnění (jakkoliv si jej někdo mylně může vykládat jako zvýhodnění, jedná se skutečně pouze o zrovnoprávnění). 

 

Z vlastní zkušenosti vím, že nejlepším nástrojem k přesvědčení bývají osobní příběhy, s nimiž se lidé mohou ztotožnit. Některé z nich, které vás – věřím – mohou inspirovat, vám předkládáme na stránkách tohoto vydání. Velmi bych si přál, aby se pro vás staly důkazem toho, že vše je možné, pokud jsme ve snaze dosáhnout svých cílů konzistentní a máme odvahu pokračovat, i když se zrovna nacházíme v situaci, kdy se nám nedaří. Což platí v rovině osobní i té kolektivní. Proto bych vám chtěl popřát, abyste se nenechali neúspěchem odradit, ale naopak se z něj poučili – jedná se o jedny z nejcennějších zkušeností, které můžete v životě získat, byť jejich nabytí mnohdy bolí. Nám všem pak přeji, abychom se brzy mohli těšit ze statusu rovnoprávného občana, který již nemusí být zatížen stigmatem druhořadosti. Půjde zcela jistě o bezprecedentní úspěch, který nepochybně sníží intenzitu a vliv komunitního stresu. O což v podstatě usilujeme všichni společně. 

 

Vive la révolution!

 

Jakub Starý, šéfredaktor

 

ØBSAH

 

CØV3R / MÓD4

Adam Pavlovčin

 

TÉM4

Filip Titlbach

Yemi A.D.

Aneta Langerová

Jan Bendig

David Tišer

Tomáš Varga

Šárka Pančochová

David Pavliska

 

NØVÉ TR3NDY

#lacláče

Gayové dneška jsou vzdělaní a dobře placení

 

ZDR4VÍ & KRÁS4

Zlepšení vztahu se sebou samým je základem pro jakýkoliv úspěch, myslí si neurotrenér @janvinkler

SOS hubnutí – jak se co nejrychleji zbavit tuku

 

C3STØVÁNÍ

Porto

 

4G3ND4

ČSOB

Moneta Money Bank

 

„Úspěch není trvalý. Neúspěch není fatální. Je to odvaha pokračovat, která se počítá.“ – Winston S. Churchill

99 Kč