Být gay je dnes (údajně) sociální privilegium! Skutečně lze viditelnou gay identitu považovat za pozitivum? A co je to "homosexuální kapitál"?

18. 5. 2017 07:30 Co se děje
Být gay je dnes (údajně) sociální privilegium! Skutečně lze viditelnou gay identitu považovat za pozitivum? A co je to "homosexuální kapitál"?

Možná se někteří z vás setkali s teorii Pierra Bourdieuho o symbolické ekonomice, v níž identifikuje různé formy kapitálů. Mj. pak hovoří o kapitálu kulturním, který – ač nemateriální – přináší těm, kdo jím v jakékoliv z možných forem nakládají, nesporné výhody. Kulturním kapitálem jsou totiž veškeré aspekty, které jsou společností kladně hodnoceny (a logicky tomu, kdo jimi nedisponuje, hrozí odsouzení a nepřijetí). A protože stejně jako společnost se vyvíjí i věda o ní, přišel výzkumný tým z Durham University s tím, že jednou ze zásadních deviz v celém komplexu symbolického kapitálu je homosexuální identita. Jednoduše řečeno, být gay je forma prestiže.

Jeden z vědců, doktorand v oblasti psychologie Max Morris, který na toto téma realizoval také studii, chce dokonce zavést termín „homosexuální kapitál“, který údajně nejlépe vyjadřuje veškerá zjištění, která se týmu podařilo sesbírat mezi gay studenty na čtyřech různých britských univerzitách.

17. 5. 2018Umíráte touhou po zmrzlině? Závislosti se netýkají jen drog a alkoholu. Žebříček 10 jídel, na kterých můžete být regulérně závislí

Podle Morrise dnes v západních společnostech LGBT komunita čelí homofobii v mnohem nižší míře, než tomu bylo dříve. Spíše než aby příslušníci komunity byli kvůli menšinovému statutu, který byl donedávna stigmatem, ze společnosti vyloučeni, jsou dnes přijímání a nezřídka údajně oslavováni za to, že jsou gayové. A někteří Morrisovi respondenti v této souvislosti mluvili dokonce o tom, že jim jejich homosexualita přináší „výhody“! Podle konkrétních vyjádření jsou nezřídka svým okolím vyhledávání kvůli rozličným radám zejména v oblasti vzhledu, mluvy a budování netradiční image.

„Výzkum naznačuje, že být gayem by již nadále nemělo být vnímáno jako negativum a přítěž,“ uvedl Morris v rozhovoru pro britský deník Metro. Samozřejmě ale uznal, že muži, kteří byli v jeho výzkumném vzorku, rozhodně nemají stejnou výchozí pozici jako třeba gayové v Čečensku či dalších zemích, kde i dnes přetrvává představa o tom, že homosexualita je hříšná a měla by být po zásluze potrestána.

14. 5. 2018„Do třiceti minut nebo zdarma!“ Víte v kterých zemích vám dovezou kokain rychleji než pizzu?

I tak ale dle Morrisových slov výsledky jeho výzkumu (který samozřejmě s ohledem na nepříliš rozsáhlý vzorek nelze využít k vytvoření obecných závěrů) „zpochybňují běžné příběhy viktimizace, které se nejčastěji objevují v tisku a jsou propagovány LGBT organizacemi. Proto by měl výzkum zejména podpořit všechny sexuální minority a pomoci jim cítit se v dnešní společnosti více komfortně.“ Gayové už prostě oběti nejsou. Homosexualita, to je jedna výhoda za druhou. (Ok, takže ty výhody budou asi tři. Přesně.)

Zdroj: metro.co.uk, attitude.co.uk

Mirka Dobešová

Autor

Mirka Dobešová

Díky travesti sudičkám, s nimiž si je vzájemně stále v patách (a ráda si od nich půjčuje nejen kosmetiku, ale i šaty), miluje všechno trans a queer. Určitou obsesi má pro Londýn, Costu, West End a hlavně Priscillu, královnu pouště.

E-shop