Jak poznat Hate Crime? I nadávky vyslechnuté v tramvaji jsou předsudečné násilí

Až vás někdo napadne proto, že jste LGBT, zvažte, zda se chcete na policii vydat sami. Praxe ukazuje, že i tam se můžete setkat s nepochopením či dokonce homofobií. Mnohem bezpečnější je využít doprovod expertek z poradny Justýna. A i když žádné kroky proti pachateli podnikat nechcete, oznamte Justýně, co se vám stalo, a pomozte ukázat, že homofobie je v české společnosti reálná. Advokátky Klára Kalibová a Petra Vytejčková vás nebudou nutit podávat trestní oznámení. Nějakou pomoc, například sociální, ale potřebuje po útoku každý.

Hate crime je v poslední době často užívaným slovem. Jeho český překlad násilí z nenávisti nyní nahradil výraz předsudečné násilí. Proč?

Klára: K označení předsudečné násilí se kloníme i my v Justýně, protože podstatou těchto útoků je předsudek pachatelů vůči skupině, kterou reprezentuje napadený. Silné emoce v podobě nenávisti potkáváme u předsudečného násilí méně často.

Jak s předsudečným násilím pracuje české právo?

Klára: Rozeznává trestné činy, u kterých se automaticky navyšuje trestní sazba, pokud jsou spáchány z důvodu předsudku. Přísněji jsou trestány útoky motivované předsudky z důvodu rasy, etnicity, národnosti, politického přesvědčení či víry/absenci víry. Když je někdo napaden, protože je Rom, trestní sazba se zvyšuje zhruba o třetinu. Když je někdo napaden, protože je gay, k navýšení trestní sazby nedochází. To je nespravedlivé, podstata činu je v obou případech stejná. Podobně jako LGBT jsou na tom lidé s postižením. Napadne-li je někdo, protože jsou nevidomí, bude útok taky stíhán jen jako běžný trestný čin.

Vedle toho máme v trestním zákoníku tzv. základní skutkové podstaty, kdy se jedná o trestný čin, jen pokud je předsudek součástí trestného jednání. Jsou to tři trestné činy – Násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci, Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Opět je explicitně chráněno pouze výše zmíněných pět skupin lidí.

„Zkusit sex se ženou je prý potřeba,“ věřil mladý gay z Prahy, kterého kamarádi přesvědčili, aby jednal proti svým pocitům22. 7. 2022

Většina LGBT osob útoky nenahlašuje – taky proto, že nadávky a urážky nepovažuje za tak zásadní. S jakými případy se vaši klienti na poradnu Justýna obracejí?  

Petra: LGBT klienti k nám obvykle nepřichází hned s prvním útokem, který se jim stal. Verbální, případně i fyzické násilí mohou zakoušet i několik let. Přitom ona poslední kapka, kterou si nechtějí nechat líbit, bývá často něco, co by jim dřív nevadilo. Z hlediska práva to nemusí být trestný čin nebo dokonce ani přestupek, z hlediska subjektivního prožívání je to však významný moment, který se stane impulsem k vyhledání pomoci. S nadávkami se setkává v LGBT komunitě každý. Bohužel podle naší zkušenosti je od nich poměrně blízko k fyzickému násilí.

Škodí nadávky jen dotčenému jedinci, nebo celé společnosti?

Klára: Mají velký dopad do sféry jednotlivce, ale formují i jeho okolí. Když se partnerky drží za ruce v tramvaji a někdo je verbálně inzultuje, nejbezpečnější bude vystoupit. Budou se ale cítit špatně, protože se jich útok dotýká v samém nitru lidské bytosti. V té tramvaji zároveň mohl jet jiný LGBT člověk, jenž se tím incidentem také bude cítit ohrožený. A mohl tam jet i někdo, koho útok inspiruje a bude takové jednání považovat za normální. O předsudečném násilí se hovoří jako o útocích s trojím dopadem: na konkrétní oběť, na komunitu a na celou společnost. To je důvodem zvýšení trestní sazby.

Homofobie nezačíná koncentračním táborem, ani fyzickým napadením. Ona prorůstá společností na různých úrovních. Homonegativita je vidět už v neochotě se tím tématem vůbec zabývat a věnovat pozornost poškozeným.

Jak předsudečné násilí vnímá sama oběť?

Petra: Když jdeš po ulici a někdo ti ukradne kabelku, tak si ji prostě příště líp držíš. Když jsi LGBT nebo máš tmavou pleť a jdeš po ulici, nemáš nikdy klid. Jinakost nemůžeš schovat. Navíc třeba ji ani schovat nechceš. Policisté se často ptají: „A proč si nesundáte ten šátek z hlavy? Proč se vodíte s přítelkyní za ruku?“ Ale z jakého důvodu nemám prožívat svůj život naplno a všichni ostatní můžou?

Klára: U LGBT lidí útoky mohou vést k vyoutování v situaci, kdy si to nepřejí. S jinou barvou pleti žije člověk od dětství. Nemá mezník toho coming outu. Homofobní útoky můžou zapříčinit, že člověk bude celý život žít uzavřený a bude trpět extrémním menšinovým stresem, protože bude tajit, že je gay.

Navíc LGBT lidé se ve velké míře setkávají s předsudečným násilím ze strany svých blízkých a blízkého sociálního okolí. To oběť definovaná barvou pleti nemá. Ji rodiče najednou nenapadnou proto, že je Rom. Tohle ještě prohlubuje bolest – nejsem pouze napaden, ale absolutně ztrácím svoje zázemí. Homofobní násilí se taky často objevuje ve formě sexuálních útoků. Bývá běžné při coming outu v rámci partnerských vztahů. Partner, obvykle muž, coming out partnerky neunese a jako přesvědčovací metodu použije sexuální útok.

„Rodina je od slova rodit,“ myslí si prezident Zeman a navzdory přání dvou třetin národa by manželství pro lesby a gaye vetoval8. 6. 2022

Poradna Justýna s Prague Pride právě spustili kampaň Ozvi se! O co jde?

Klára: Vyzýváme lidi, kteří se setkají s homofobním nebo transfobním násilím, aby nám o něm řekli. Poskytneme jim zdarma právní a sociální poradenství a oni se pak rozhodnou, co chtějí dál udělat. Online formulář lze vyplnit bez udání osobních údajů, a teprve když bychom měli klienta někam doprovodit, vystoupí z anonymity.

Druhou částí projektu Ozvi se! je vzdělávání policie. Zatím v rámci policie neexistuje standardizovaný přístup k LGBT+ osobám, a proto považujeme za jistější je na policii doprovázet.