Z odmítání očkování se stala globální hrozba, před níž odborníci varují stejně jako před HIV. Čemu budeme v roce 2019 čelit?

I když by se mohlo zdát, že žijeme v době prosperity, technologie nám usnadňují každodenní život a medicína dokáže prakticky „zázraky“, ne vždy je vše tak…

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: cnn.com, health.com / 24. 1. 2019

I když by se mohlo zdát, že žijeme v době prosperity, technologie nám usnadňují každodenní život a medicína dokáže prakticky „zázraky“, ne vždy je vše tak růžové, jak to na první pohled vypadá. Jen málokdo tak nezaregistroval informace o klimatických změnách či zprávy o tom, že se v populaci opětovně začínají objevovat choroby, které byly již v minulosti úspěšně vymýceny. Právě odmítání očkování, které je důvodem tohoto stavu, je tak jednou z deseti aktuálních globálních zdravotních hrozeb. Jejich výčet každoročně sestavuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a na jejich základě pak také definuje aktivity, na které se zaměří.  Nač bychom se měli připravit?

26. 3. 2019Daňové přiznání – perfektní příležitost pro poznávání světa, procvičení zapomenutých dovedností i zlepšení sexuálního života

HIV

Ačkoliv diagnostika, léčba, ale do jisté míry i prevence onemocnění se v posledních letech rapidně zlepšily, nákaza virem HIV stále zůstává problémem bez možnosti plného vyléčení. „Epidemie AIDS i navzdory dosaženým úspěchům stále trvá a téměř milion lidí každoročně na HIV/AIDS umírá,“ doplňuje WHO. Dle shromážděných dat žije na světě cca 37 milionů HIV pozitivních lidí, nejvíce je onemocnění rozšířeno v subsaharské Africe. Naopak v USA, ale také v zemích západní Evropy se daří – a to i díky různým preventivním opatřením – nákazu HIV brzdit.

Odmítání očkování

Na rozdíl od předchozího případu je odmítání očkování paradoxně problémem zemí vyspělých. Mnozí – ačkoliv vakcíny jsou dostupné – tak očkování z různých důvodů odmítají. A z problému, který rezonuje i v České republice, se tak letos poprvé v historii stal problém globální. Např. v USA jsou nejčastějšími důvody, proč rodiče odmítají očkování svých dětí, náboženské přesvědčení a obava, že očkování způsobuje autismus. WHO pak uvádí, že „v případě neočkování hrozí, že dojde ke zvrácení dosaženého pokroku při potírání mnoha závažných nemocí.“ Ostatně – např. obrna, spalničky či černý kašel se v poslední době objevují i v zemích, kde byly díky dostupnosti vakcín dávno vymýceny. Odmítání očkování však situaci radikálně mění…

Antimikrobiální rezistence

I když antibiotika, antivirotika a antimalarika jsou prakticky zázrakem moderní medicíny, vedlejším efektem jejich nadužívání je rozvoj kmenů, které jsou vůči léčbě rezistentní. „Schopnost bakterií, parazitů, virů a hub odolávat těmto lékům by nás mohla poslat zpět do doby, kdy infekční nemoci jako třeba tuberkulóza, salmonela či kapavka byly neléčitelné,“ upřesňuje WHO. A stačí se rozpomenout, jak minulý rok plnily stránky novin titulky o super-kapavce, tedy kapavce, která právě kvůli „mutaci“ na žádnou dosud známou léčbu nereaguje.

22. 5. 2019GALERIE: Jak vypadaly známé divy světa v době své největší slávy?

Na seznamu deseti největších hrozeb pro rok 2019 dále figuruje také znečištění životního prostředí a změna klimatu, nekomunikované nemoci, globální pandemie chřipky, ebola, šíření patogenních látek s vysokou hrozbou, slabá primární zdravotní péče a také horečka dengue. I navzdory narůstajícímu odporu vůči očkování plánuje WHO letos zaměřit pozornost zejména na očkování proti rakovině děložního čípku a minimalizovat výskyt obrny v Afghánistánu a Pákistánu, kde se nemoc podařilo díky lékařským zásahům již výrazně omezit.