Z odmítání očkování se stala globální hrozba, před níž odborníci varují stejně jako před HIV. Čemu budeme v roce 2019 čelit?

I když by se mohlo zdát, že žijeme v době prosperity, technologie nám usnadňují každodenní život a medicína dokáže prakticky „zázraky“, ne vždy je vše tak…

I když by se mohlo zdát, že žijeme v době prosperity, technologie nám usnadňují každodenní život a medicína dokáže prakticky „zázraky“, ne vždy je vše tak růžové, jak to na první pohled vypadá. Jen málokdo tak nezaregistroval informace o klimatických změnách či zprávy o tom, že se v populaci opětovně začínají objevovat choroby, které byly již v minulosti úspěšně vymýceny. Právě odmítání očkování, které je důvodem tohoto stavu, je tak jednou z deseti aktuálních globálních zdravotních hrozeb. Jejich výčet každoročně sestavuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a na jejich základě pak také definuje aktivity, na které se zaměří.  Nač bychom se měli připravit?

Parahokejista Zdeněk Krupička: „Snažím se žít naplno. Na fňukání není čas“19. 8. 2020

HIV

Ačkoliv diagnostika, léčba, ale do jisté míry i prevence onemocnění se v posledních letech rapidně zlepšily, nákaza virem HIV stále zůstává problémem bez možnosti plného vyléčení. „Epidemie AIDS i navzdory dosaženým úspěchům stále trvá a téměř milion lidí každoročně na HIV/AIDS umírá,“ doplňuje WHO. Dle shromážděných dat žije na světě cca 37 milionů HIV pozitivních lidí, nejvíce je onemocnění rozšířeno v subsaharské Africe. Naopak v USA, ale také v zemích západní Evropy se daří – a to i díky různým preventivním opatřením – nákazu HIV brzdit.

Odmítání očkování

Na rozdíl od předchozího případu je odmítání očkování paradoxně problémem zemí vyspělých. Mnozí – ačkoliv vakcíny jsou dostupné – tak očkování z různých důvodů odmítají. A z problému, který rezonuje i v České republice, se tak letos poprvé v historii stal problém globální. Např. v USA jsou nejčastějšími důvody, proč rodiče odmítají očkování svých dětí, náboženské přesvědčení a obava, že očkování způsobuje autismus. WHO pak uvádí, že „v případě neočkování hrozí, že dojde ke zvrácení dosaženého pokroku při potírání mnoha závažných nemocí.“ Ostatně – např. obrna, spalničky či černý kašel se v poslední době objevují i v zemích, kde byly díky dostupnosti vakcín dávno vymýceny. Odmítání očkování však situaci radikálně mění…

Antimikrobiální rezistence

I když antibiotika, antivirotika a antimalarika jsou prakticky zázrakem moderní medicíny, vedlejším efektem jejich nadužívání je rozvoj kmenů, které jsou vůči léčbě rezistentní. „Schopnost bakterií, parazitů, virů a hub odolávat těmto lékům by nás mohla poslat zpět do doby, kdy infekční nemoci jako třeba tuberkulóza, salmonela či kapavka byly neléčitelné,“ upřesňuje WHO. A stačí se rozpomenout, jak minulý rok plnily stránky novin titulky o super-kapavce, tedy kapavce, která právě kvůli „mutaci“ na žádnou dosud známou léčbu nereaguje.

Objevujte krásy Plzeňského kraje (nejen) prostřednictvím pivní turistiky15. 7. 2020

Na seznamu deseti největších hrozeb pro rok 2019 dále figuruje také znečištění životního prostředí a změna klimatu, nekomunikované nemoci, globální pandemie chřipky, ebola, šíření patogenních látek s vysokou hrozbou, slabá primární zdravotní péče a také horečka dengue. I navzdory narůstajícímu odporu vůči očkování plánuje WHO letos zaměřit pozornost zejména na očkování proti rakovině děložního čípku a minimalizovat výskyt obrny v Afghánistánu a Pákistánu, kde se nemoc podařilo díky lékařským zásahům již výrazně omezit.

Zdroj: cnn.com, health.com