Budou moci gayové a lesby uzavírat manželství? Více než 60 % Čechů je pro

Platforma Jsme fér v dubnu 2017 rozjela naplno svou činnost s jasným cílem: Nastartovat veřejnou diskusi na téma rovných práv gayů a leseb, na jejímž konci by…

Platforma Jsme fér v dubnu 2017 rozjela naplno svou činnost s jasným cílem: Nastartovat veřejnou diskusi na téma rovných práv gayů a leseb, na jejímž konci by mělo být uzákonění manželství pro všechny bez rozdílu.

Debata nad návrhem legislativní změny umožňující stejnopohlavním párům uzavírat manželství se všemi právy a povinnostmi, které k tomu náleží, se v Poslanecké sněmovně poprvé otevřela v listopadu loňského roku a bude pokračovat i letos. Na základě tří průzkumů renomovaných agentur manželství pro všechny podporuje více než 60 % české populace.

Nahlédněte do netradičního mezonetového bydlení vítěze českého MasterChefa Romana Staši!22. 4. 2022

Jsme fér zaštiťuje Koalice za manželství, kterou tvoří organizace Amnesty International, Logos Česká republika, Mezipatra, Prague Pride, PROUD a Queer Geography. Veřejnou podporu manželství pro všechny vyjádřili Martina Navrátilová, Jan Hřebejk, Robert Vano, Agnieszka Holland, Simona Stašová, Aňa Geislerová, Kateřina Cajthamlová, Dagmar Pecková a další respektované osobnosti. Na straně Jsme fér stojí i významné firmy, jako je Amazon, Česká spořitelna, RegioJet, Deloitte, Ebay, Google, HBO, HP, Microsoft, Oracle, Citi nebo Vodafone.

Názor veřejnosti k otázce manželství pro všechny bez rozdílu zjišťovalo několik reprezentativních průzkumů veřejného mínění: PEW (1 025 respondentů ve věku 18+ let, podzim 2015), MEDIAN (1 216 respondentů ve věku 18+ let, únor 2018), CVVM (1 000 respondentů ve věku 15+ let, duben 2018). A výsledek? Stále více Čechů a Češek podporuje manželství gayů a leseb – zatímco do roku 2008 byla většina dotazovaných proti, v roce 2018 převážilo souhlasné stanovisko. 

Česká LGBT+ komunita má o možnost uzavřít manželství se svým protějškem stejného pohlaví velký zájem a považuje jej za významné opatření, které by pomohlo k tomu, aby se gayům a lesbám žilo v České republice lépe. Vyplývá to z  on-line dotazníkového průzkumu mezi LGBT+ osobami, který na podzim 2018 na vzorku 1 977 respondentů realizoval spolek Prague Pride ve spolupráci s Kanceláří veřejné ochránkyně práv ČR a spolkem Queer Geography a jehož výsledky prezentovala Marína Urbániková, vedoucí úseku výzkumu Kanceláře veřejného ochránce práv.

Aktualizace a další vyjádření najdete také na instagramovém profilu uskupení Jsme Fér:

„Až 96 % dotazovaných příslušníků a příslušnic LGBT+ komunity souhlasí s tím, že zpřístupnění manželství i párům stejného pohlaví by pomohlo, aby se LGBT+ lidem v Česku žilo lépe. Z předloženého seznamu třinácti opatření získala právě tato možnost největší podporu – vyšší než například zpřístupnění adopcí párům stejného pohlaví (93 %), možnost vstoupit do registrovaného partnerství na jakémkoliv místě a v jakémkoliv čase podobně jako v případě uzavření manželství (89 %) nebo realizace různých osvětových a výukových programů,“ dodává Marína Urbániková k výzkumu.

Manželství pro všechny je uzákoněno ve většině zemí západní Evropy, včetně přísně katolického Španělska, nám zeměpisně blízkého Německa a v řadě zemí Latinské Ameriky, v Austrálii, v Jihoafrické republice a od 1. 1. 2019 také v Rakousku – celkem ve 26 státech po celém světě. Česká republika má šanci být první postkomunistickou zemí, která uzákoní manželství pro všechny.

Během začátku roku 2019 by mělo také dojít k projednávání a hlasování o zákonu, který podpoří manželství pro všechny. „Důkladné debaty o životě LGBT lidí na půdě českého Parlamentu jsme se dočkali po jedenácti letech od chvíle, kdy se projednávalo registrované partnerství. Poslanecká sněmovna začala jednat o návrhu změny občanského zákoníku, která umožní manželství pro všechny,“ dodávají organizátoři.

Na webu www.jsmefer.cz nechybí stanovisko téměř tři desítek specialistů napříč vědeckými obory, zakončené jednoznačným konstatováním: „Na základě odborných poznatků bychom na závěr rádi shrnuli, že obavy o dobro dětí vyrůstajících s dvěma matkami nebo otci jsou neopodstatněné, a otevření manželství stejnopohlavním párům může mít pozitivní dopad na obavy zejména mladých leseb a gayů z přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové duševní zdraví.“

Jiří Hromada bydlí v bytě po ženě režiséra, který jej připravoval na DAMU. Obklopuje se symboly, modrou barvou a dřevem22. 4. 2022

Logos Česká republika, ekumenické společenství věřících nebo víru hledajících leseb, gayů, bisexuálů, transgender a queer lidí a jejich rodin a přátel, deklarovalo souhlasný postoj prostřednictvím Veroniky Dočkalové, předsedkyně výboru Logos: „My, věřící různých církví, souhlasíme s tím, že pokud se dva dospělí lidé milují, měli by mít možnost vstupovat spolu do manželství – i dva muži nebo dvě ženy. Věříme, že Bohem daná a lidmi nepopiratelná důstojnost je vlastní každé lidské bytosti. Jsme přesvědčeni, že stát by měl vytvářet takové podmínky, aby všichni jednotlivci mohli dojít svého práva a dosáhnout své dokonalosti, ku prospěchu svému i celé společnosti. Mezi zásadní hodnoty chráněné státem by měl patřit nejen život člověka jako jedince, ale i rodinné prostředí založené na partnerském či příbuzenském vztahu.“ Logos v těchto dnech inicioval podpisovou akci na toto téma.

Níže v galerii se můžete podívat na kompletní grafy k výzkumu.

Zdroj: Jsme Fér