Čtenáři LUI hlasovali o manželství pro gay a lesbické páry, více než 90 % by jej umožnilo

14. 11. 2018 15:00 Co se děje
Čtenáři LUI hlasovali o manželství pro gay a lesbické páry, více než 90 % by jej umožnilo

Na počátku tohoto týdne jsme na našem webu zveřejnili anketu, jejímž cílem bylo zjistit, zda čtenáři souhlasí s manželstvím pro všechny, tedy i pro gay a lesbické páry. Výsledek jednoznačně naznačuje, že s manželstvím gayů a leseb nemá většina dotazovaných žádný problém.

Anketa běží i nadále na tomto odkazu, nicméně k dnešnímu dni bylo zaznamenáno již necelých 500 odpovědí. Čtenáři vyjadřovali svůj postoj k jednoduché otázce, a to zda by manželství stejnopohlavním párům umožnili, nebo nikoliv. Respondenti tedy museli pouze označit „ano“, či „ne“.

28. 11. 2018Dokonalý spánek? Dopřejte si jej s Royal Comfort!

Z výsledků prozatím vyplývá, že něco málo přes 90 % dotazovaných by s touto novelou zákona o manželství nemělo problém. Zbylých 10 % by s manželstvím pro všechny nesouhlasilo.

Téma manželství je teď velmi aktuální, a to hlavně z toho důvodu, že právě dnes by měla o této novele zákona diskutovat Poslanecká sněmovna. Magazín LUI samozřejmě celou věc sleduje a přinese vám aktuální informace.

Mezitím se však podívejte na zajímavé komentáře k anketě, ve které naši čtenáři hlasovali. Kromě označení „ano“ a „ne“ byli respondenti požádáni o připojení komentáře, proč se rozhodli pro danou odpověď. My jsme vybrali ty nejzajímavější odpovědi. Vzhledem k tomu, že byla anketa anonymní, neuvidíte jména respondentů. Pokud jste v anketě ještě nehlasovali, můžete tak učinit zde.

Komentáře čtenářů k anketě o manželství

Jeden z čtenářů se vyjádřil takto: „Láska je jen jedna. Pokud se chtějí vzít, tak nevím, proč by jim měl někdo bránit, je to jen pro ně, nikomu do toho nic není.“ Souhlasně se vyjadřuje i další čtenář: „Registrované partnerství neposkytuje stejná práva a nevytváří stejné povinnosti jako manželství. Zároveň se domnívám, že mít v OP uvedeno ´rodinný stav: registrovaný/á´ je ponižující.“

Mnoho čtenářů ve svém komentáři uvádí také pádné důvody: „Ano, abychom se my, Česká republika, konečně přiblížili vyspělým demokratickým západním zemím, jako jsou třeba Německo, USA a jiné, kde institut stejnopohlavního manželství již existuje. Dále si myslím, že je to základní lidské právo – vzít si koho chci, bez ohledu na pohlaví. A v neposlední řadě, nežijeme ve středověku, ale v 21. století. Tudíž by se mělo odolávat negativním vlivům církví a jiných skupin, které jsou proti stejnopohlavním manželstvím, a vlastně se dopouštějí diskriminace vůči homosexuálům a nevědomě (i když často spíš vědomě) uplatňují totalitní způsob myšlení. A tudy cesta nevede.“

25. 11. 2018Sinead O’Connor zase vyvádí „Doufám, že neumřu dřív než Bono, nechci, aby mi mluvil na pohřbu!“

„Všichni jsme lidé. Mají stejné povinnosti, dodržují stejné zákony. Proč tedy nemají stejná práva? Manželství dnes již není v takové podobě jako dříve. Dříve ani ženy neměly práva, byly do manželství tlačeny, neměly ani možnost výběru. Instituce manželství se mění. V mnoha zemích světa je manželství homosexuálů možné, nikde se nic špatného nestalo. Žádný negativní vliv to neneslo. Jsem fér, chci manželství pro všechny! Nechci vytvářet druhořadé občany této země,“ dodává další čtenář.

V anketě hlasovalo také spoustu heterosexuálně orientovaných lidí: „Nechci žít ve společnosti, kde různé skupiny obyvatel mají různá práva. Je potřeba odstranit diskriminaci. Tentokrát jsem na koni, protože jsem heterosexuální, ale jak si můžu být jistá, že příště nebudu patřit do skupiny, která má horší práva než ostatní?“

Mnoho lidí pak spekuluje o stále zmiňované tradici manželství: „Nevidím důvod, proč by to právo mít neměli. Většina lidí dnes uzavírá manželství kvůli majetku a zajištění, takže se prapůvodní myšlenka stejně dávno vytratila. V manželství navíc budou mít lepší práva – od vyzvednutí doporučené pošty až po informace v nemocnici.“

V diskuzi se samozřejmě objevily i nesouhlasné komentáře: „Manželství je jen mezi mužem a ženou. Propagaci LGBT komunity považuji za útisk většinové populace ukřičenou 4% menšinou. Všechno, co chtějí, si mohou ošetřit registrovaným partnerstvím, smlouvou u notáře a adopcí. Je nesmyslem, aby se vztah dvou mužů či žen nazýval manželství, už z podstaty.“

30. 11. 2018Studie odkryla zajímavé a místy až mrazivé důvody, proč mladí lidé tolik milují Instagram

Odpůrci se často se odkazují na tradici manželství: „Od nepaměti se pod slovem manželství rozumí dobrovolný vztah ženy a muže za účelem vybudování rodiny.“ Podobných souhlasných příspěvků se objevilo několik: „Manželství je tradiční instituce, která ve společnosti plní nezastupitelnou roli přirozeného zázemí pro rození dětí, a tedy zajištění existence lidské společnosti. Tuto úlohu nemohou stejnopohlavní páry plnit, jsou tedy deficientní. Není důvod rozšiřovat stávající institucionální podporu takovýchto párů.“

Jiní zase říkají, že by si gayové a lesby měli navrhnout úplně jiný termín pro manželství: „Manželství je svazek mezi mužem a ženou již stovky let. Nikdy tomu nebylo jinak. Gayové a lesby by tento termín neměli chtít používat. Nechť si navrhnou termín jiný. Stejnopohlavní svazky může většinová společnost tolerovat, ale to je vše. Něco jiného jsou hmotně-právní vyřešení této menšiny tak, aby byly srovnatelné s manželským.

Zde se čtenář odkazuje na víru: „Manželství je svátost mezi mužem a ženou. Pouze manželé jako muž a žena odpovídají Boží vůli o stvoření člověka a jeho poslání – ploďte se a naplňte zemi. Stejně tak slova Ježíše Krista o nerozlučitelnosti manželství a vztazích v rodině. Respektuji vrozenou sexuální preferenci, která se nakonec vyskytuje i mezi zvířaty, takže není nějakým rozhodnutím člověka být zajímavý, jak se nám snaží vnutit homofobové. Ale institut manželství je svátostí, a to musíme respektovat také.

Co si o tom myslíte? Napište nám do komentářů níže.

Zdroj: Anketa LUI
Jan Witek

Autor

Jan Witek

I když vystudoval zdravotnický obor, nikdy se z něj zdravotní bratr ani doktor nestal. Od malička toužil po pozornosti ostatních, a tak není divu, že se kromě psaní věnuje také moderování a DJingu. Miluje hudbu, kulturu, cestování, dobré jídlo, auta, nové technologie a samozřejmě žít naplno.

E-shop